BW Quark

BW Quark

BWQuark to innowacyjna, nastawiona na badania firma, która specjalizuje się w badaniach gleby, odpadów, wody, ścieków i osadów ściekowych. Posiadają zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w badaniach gleby, którzy rozumieją złożoność tych elementów i ich znaczenie. Ich badania opierają się na połączeniu badań laboratoryjnych i terenowych, a także teledetekcji i innych danych środowiskowych. W ramach swoich usług badawczych mogą dostarczyć szczegółowe raporty dotyczące próbek gleby, odpadów, wody ścieków i osadów ściekowych. Raporty te mogą pomóc klientom zidentyfikować potencjalne zanieczyszczenia, ocenić potencjalne ryzyko narażenia i poinformować o decyzjach dotyczących remediacji i zarządzania. Są oni zaangażowani w pomoc klientom w opracowaniu skutecznych strategii monitorowania, ochrony i poprawy stanu środowiska.

Lokalizacja

Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Strona internetowa:

Numer telefonu

+48 61 861 74 78